YOYO REVİR

DSC02989

Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılan etkinlikleri kapsar. Okul sağlığı hizmetleri halk sağlığı hizmetlerinin bir parçası, anne ve çocuk sağlığının hizmetlerinin de devamıdır.

Okul yönetimimiz tarafından belirlenen ilkyardım personelinin görev yetki ve sorumlulukları:

 Her öğrenciye sağlık kartı düzenleyerek takibini yapmak,

 Öğrencilerin gelişimleri ile ilgili (boy-kilo) istatistikler tutmak, izlemek ve normal olmayan durumlarda ailelerle görüşmek,

Öğrencilerin aşılarını takip etmek ve veliyle iletişime geçerek gerekli aşıları yaptırmak,

 Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak,

 Hasta öğrencileri tespit edip okul müdürü ve aileyle işbirliği yapmak,

 Alerjisi olan öğrencilerimizin takiplerini yapmak (besin alerjisi, ilaç alerjisi),

 Okul saatleri içinde olabilecek kazalarda ilk yardım yapmak, okul müdürü ve aileye haber vermek, gerekli durumda hastaneye götürmek,

 Hekim istemi doğrultusunda tedavileri uygulamak ,

 Okul içinde kazaya yol açabilecek durumları gözlemek,

 İshal ve konstipasyon durumlarında diyet yemeği hazırlatmak, yemeklerde öğrencileri kontrol etmek,

Okul çevresi ve okulun temizliğiyle ilgilenmek, temizlik ve düzeni sağlamak,

 Yapılan çalışmalar hakkında okul müdürüne bilgi verme,