Robotik Kodlama Eğitimi

Eğitimimiz Hakkında

Kod öğrenmek, mesleğini daha iyi yapmasını sağlayabilir üstelik, yaşam
kalitesini artırmak için çocuklara yol da gösterebilir. Düşünme becerilerini
geliştirmek, problem çözmek ve yaratıcı düşünmek kod yazmayı öğrenerek
gerçekleşebilir..

Robotik Kodlama Eğitiminin Faydaları