İngilizce Eğitimi

Eğitimimiz Hakkında

Yabancı dil eğitiminin okul öncesinde verilmesinin amacı, çocukların kendi çevresi dışında yaşayan insanlar olduğunu, farklı kültürler ve farklı diller olduğunu görmeleri ve tanımalarıdır.
 
Uzmanlar çocukların farklı bir dil öğrenme yaşının 0-6 yaş aralığı olduğunu söylerler. Bu yaş aralığından sonra dil edinimi süreci biraz daha zorlaşır. Çocukların ikinci bir dil öğrenmesi ne kadar erken yaşta olursa o kadar verimli ve kalıcı olur.
 

Yabancı bir dili edinmek ve bilmek bir bireyin o dildeki sözcükleri ve dilbilgisi yapılarını bilmesine ek olarak o dilin diğer konuşucularıyla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmesini sağlamaktadır. Dilin dilbilgisel yapısının yanı sıra hangi kelimenin nerede kullanılacağının bilincine sahip olmak da gereklidir. Bunu kazanabilmek için de o dilin kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu yaş döneminde yabancı dil öğrenimine başlayan çocuklarda okuma ve anlama konusunda daha üst seviyededir.

Ana dilini edinen bir çocuğun aynı anda yabancı bir dil edinimine başlaması kendi ana dilinde çocuğun gerilemesine değil aksine iki dilin de birbirine olumlu paralel olarak gelişmesini sağlar.

Yabancı dil edinimi her yaşta ve her düzeyde uygulanabilen fakat oldukça ciddiye alınması gereken bir süreçtir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi ülkemizde son zamanlarda çok büyük bir önem kazanmaktadır. Okulların ve ebeveynlerin işbirlikçi çalışmalarıyla yabancı dil edinimi çocuklar için desteklenmelidir.