Robotik Kodlama

Kod öğrenmek, mesleğini daha iyi yapmasını sağlayabilir üstelik, yaşam kalitesini artırmak için çocuklara yol da gösterebilir. Düşünme becerilerini geliştirmek, problem çözmek ve yaratıcı düşünmek kod yazmayı öğrenerek gerçekleşebilir.
Robotik Kodlama

Eğitimimiz Hakkında

Kod öğrenmek, mesleğini daha iyi yapmasını sağlayabilir üstelik, yaşam
kalitesini artırmak için çocuklara yol da gösterebilir. Düşünme becerilerini
geliştirmek, problem çözmek ve yaratıcı düşünmek kod yazmayı öğrenerek
gerçekleşebilir..

Hemen Şimdi YoYo Dünyasına Katılmak İçin;

Robotik Kodlama Eğitiminin Faydaları

Alt Başlığı

Neden YoYo Anaokulu

Çünkü? Bu bölüm tüm branşların altında olacak…

………………………………….

…………………………………

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………..

………………………………….

…………………………………

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………..

Temel Değerler

Alt Başlık Bölümü (bu bölümde tüm branşlar altında olacak)